Privacy verklaring Involtum Services B.V. met betrekking tot Call Bill

 

Voor de dienstverlening van Call Bill is het onontbeerlijk dat wij persoonsgegevens opslaan en de beschikking hebben over potentieel privacy-gevoelige informatie. We zijn ons er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht en onze dienstverlening. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Involtum Services is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacy verklaring is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Delen van persoongegens en beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy verklaring.

 

  1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door Involtum Services B.V. opgeslagen en verwerkt voor het uitvoeren van de dienstverlening met betrekking tot Call Bill. U kunt met Call Bill gebruikmaken van wasmachines en drogers in wasserettes, waar de exploitant heeft gekozen voor de dienstverlening van Call Bill. Na eenmalig geregistreerd te zijn bij Call Bill, kunt u met behulp van de Call Bill website en app wasmachines en drogers in de betreffende wasserettes starten. U betaalt voor de afgenomen transacties via Call Bill.

Voor het berekenen van de te betalen kosten, de facturatie en de incassering vragen wij uw NAW gegevens, emailadres en (mobiel) telefoonnummer. Voor het incasseren van de verschuldigde kosten via automatische incasso, hebben wij uw IBAN en BIC gegevens nodig.

Om de kosten te berekenen en een factuur op te maken, houden wij bij hoeveel wastransacties en droogtransacties u heeft gestart op welke locatie en wanneer de transacties hebben plaatsgevonden.

Naast Involtum Services B.V. heeft ook de exploitant van de wasserette, inzicht in deze gegevens.

 

  1. Marketingactiviteiten

Involtum Services B.V. zal uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden voor marketingactiviteiten of andere reden, tenzij wij daartoe verplicht zijn door wet- of regelgeving. Involtum Services B.V. kan uw klantgegevens wel gebruiken om de klantrelatie te onderhouden, zoals u informeren via een nieuwsbrief en nieuwe producten, diensten of functies van Call Bill onder uw aandacht te brengen.

Involtum Services B.V. houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

  1. Delen van persoonsgegevens en beveiligingsniveau

Involtum Services B.V.  beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

Involtum Services werkt met een klein aantal dienstverleners, zoals ICT diensverleners voor de housing en hosting van onze databases en ons platform, ICT ontwikkelaars en een telefonische helpdesk die toegang kunnen hebben tot uw gegevens voor het uitvoeren van hun werkzaamheden ten behoeve van Call Bill. Zij zijn gehouden aan vergelijkbare maatregelen om de toevertrouwde gegevens te beschermen als Involtum Services B.V. zelf.

 

  1. Rechten van betrokkenen

Indien u bent aangemeld bij Call Bill, kunt u op de persoonlijke pagina’s van de website uw gegevens inzien en uw persoonlijke gegevens aanpassen. Niet alle persoonlijke gegevens kunt u zelf via de website aanpassen.

Indien u dat wenst kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid al uw persoonlijke gegevens in te zien. Wij kunnen u vragen u te legitimeren om de juistheid van het verzoek te verifiëren.  Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.

Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van Call Bill, dan kunt u ons dat schriftelijk kenbaar maken door een e-mail te zenden naar het onderstaande adres. Wij kunnen u vragen u te legitimeren om de juistheid van het verzoek te verifiëren. Nadat al uw transacties bij Call Bill zijn afgerond en betaald, zullen wij uw registratie beëindigen en zullen wij alleen de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn voor de daartoe gestelde termijnen bewaren. De overige gegevens zullen wij geanonimiseerd bewaren voor statistische doeleinden. U kunt vanaf dat moment ook geen gebruik meer maken van de mogelijkheid om inzicht te krijgen in uw persoonlijke gegevens.

 

  1. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Involtum Services B.V.

Afdeling Compliance

Hofplein 20

3032 AC  Rotterdam

compliance@involtum.com

 

  1. Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor ons privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 6 juni 2018

 

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten.

Vul het e-mailadres in waarmee u zich heeft aangemeld bij ons en kiest u een nieuw wachtwoord van ten minste 8 tekens.